Блекаут

14 August 2003

Несомнено ќе има уште вакви

Не знам која е побезвезна форма на интелектуално позерство: матриксовски филозофи или толкиновски фанатици што не прочитале ниедна друга книга освен некое дело на Толкин. Овие вториве сепак прочитале нешто, па можеби забележале дека основно правило за пишување на странски имиња на македонски јазик е да се напишат како што се изговараат, а не со оригиналната азбука и на матичниот јазик.

No comments: