Блекаут

04 October 2003

Октомвриски документ

Слободен софтвер Македонија се обидуваат да изнајдат аргументи против договорот помеѓу Мајкрософт и Владата. Ја поддржувам намерата на авторите документот во линкот погоре да го надополнуваат со додавки и ревизии... бездруго му требаат.

No comments: