Блекаут

10 May 2004

Букаро - нов македонски блог

Преку написот во „Време“ за блогови, дознав дека Букаро, некој дечко што се труди да пишува на сајтот Багра си отворил свој блог. Немам баш време да ја гледам содржината, но само по себе делото е за поздравување - нек се множат. :-)

No comments: