Блекаут

14 November 2003

Од јавно, појавно

Списанието „Граѓански свет“ го објави мојот коментар насловен „Ќуп со злато чека на крајот на информатичкото виножито“. Учествував и во емисија на радио Скопје на ИКТ тема. Ако продолжи вака, може да станам вообразен или безобразен. За среќа, тука е благотворната поука на Ефраим Кишон.

No comments: