Блекаут

05 August 2007

Исхраната во Стариот Рим

Еден интересен напис за нови археолошки интерпретации на наоидите од Помпеи (Did Romans Love Fast Food) обрнува внимание на влијанието на предрасудите при создавањето претстави за животот во минатото.

На пример, тоа како местото на слугите во домаќинството во Британија во 19 век влијаело на перцепцијата на местото на римските робови, или тоа дека западната традиција на формални оброци можеби била помалку раширена меѓу обичниот народ (чии потомци се и скоро сите жители на Македонија), наспроти каснувањето „од нога“.

No comments: