Блекаут

14 August 2007

Продолжен рокот за конкурсот за фотографии за Декадата на Ромите

ФИООМ објави дека е продолжен рокот за Чачипе - конкурсот за фотографии со кои се рушат стереотипи за Ромите.

Ако не сте фотограф/ка, може да придонесете за промоција на Македонија преку гласање за фотографии од наши автори.

На пример, (транспарентно признавам конфликт на интереси: другар ми) Срџан Амет е автор на оние со ИД 505 и 740.

No comments: