Блекаут

11 March 2009

Понови истражувања за користење интернет во Македонија

Од време на време пријатели ми се обраќаат на тема свежи податоци за нивото на користење, односно пенетрацијата, на интернет во Македонија.

Овој пост се надоврзува на претходниот на истата тема, кој ги опфаќа истражувањата и документите за состојбите со ИКТ во Македонија направени до почетокот на 2007 година.

No comments: