Блекаут

09 July 2007

Тендер за слободен софтвер за Речник на компјутерски термини

Со цел развој на стандризирана македонска информатичка терминологија, Фондацијата Метаморфозис објавува тендер за создавање веб-апликација за речник преку која сите заинтересирани страни ќе може да го применат стручното искуство за унифицирање на терминологијата и ширење на собраните знаењата.

No comments: