Блекаут

28 June 2007

Маче бара човек

Можеби ќе го наречат Диоген? Повеќе информации кај Умка.
(На сликата не е Умка, туку мачето кое бара дом.)

No comments: