Блекаут

11 November 2007

Телефонски кодови од разни земји

Ви се случило да добиете повик или смс од странство, а да не знаете кој ви се јавува, ниту од која земја?

- Одговор на второто прашање може да добиете од списокот на меѓународни телефонски кодови, односно повикувачки броеви по земји. Кога сте веќе тука, пишете им на авторите да не нè фајромизираат.

No comments: