Блекаут

08 December 2007

Онаа работа наместо онаа скала

На некои радија тече реклама против сексуална злоупотреба на работното место која започнува (од прилика) со зборовите:
Некои жени мора да ја поминат онаа скала за да ја задржат работата...
Мислам дека тој израз „онаа скала“ е тотално промашен во македонски контекст. И ако го преведувале од јазик кадешто има значење, не требало да го увезат буквално, туку да го употребат „онаа работа“. Така и звучи поинтересно:
Некои жени мора да ја направат онаа работа за да имаат работа...

No comments: