Блекаут

13 January 2011

Цените на храна и ние

Преку Пинг дознав за написот на Зорив за растењето на цените на храна на светско ниво. Тој за сега не ме убеди дека дигањето на цените во Македонија е резултат на рипнувањето на цените на светско ниво.

Имено податоците што ги цитира Зорив се последица, а не причина на дигањето на цените во разни земји – меѓу кои и Македонија. И самиот кажува дека на светско ниво се намалила цена на млечни производи – како е кај нас?

Она што е клучно е
  • дали Македонија (како аграрна земја) увезува храна која може поефтино да се одгледува тука,
  • каква е политиката на Владата за земјоделие по тоа прашање?
На пр. ако пченката (од Аргентина) или житото (од Русија) е фактор, зошто се даваат субвенции за тутун, а не за овие култури?
  • Кои други услови треба да се исполнат за да се исполни приоритетот: поефтина и квалитетна исхрана?

No comments: