Блекаут

15 May 2010

Стипендии за блогери: конференција во Амстердам

Џастминс објави конкурс на кој два победници ќе добијат тродневна пропусница за конференцијата на ГРИ и покривање на патни трошоци и трошоци за сместување во износ до 1000 евра.

Се работи за глобалната конференција за одржливост и транспарентност која ќе се одржи во Амстердам од 26 до 28 мај.

Повеќе информации и пријавување на англиски:

No comments: