Блекаут

01 September 2003

Блиц-толпа: првиот унгарски флешмоб

Тако млада, а већ МађарицаНапис за новиот сајбер-феномен (и мода) што го објавив на Агора. Се работи за движење што ги користи дигиталните медиуми за да ја насочи енергијата на инаку неповрзани луѓе на сличен начин како што ласерот ја насочува инаку расфрланата светлина.

No comments: