Блекаут

07 November 2008

Големата слика (The Big Picture)

Големата слика е неодамна отворен блог кој обработува општествени теми на интересен начин и со комбинирање информации од разни извори.

No comments: