Блекаут

19 November 2008

Упатства во видео-формат

Го поздравувам појавувањето на упатства за бркање разни работи во видео-формат на македонски јазик. Мислам дека тоа е важен придонес за развојот на толку потребните локални е-содржини. Досега знам за две:

No comments: