Блекаут

16 October 2009

ЕУ: Политика за информатичко општество во наредните години

Во рамките на сеопштата радост за позитивна препорака за преговори, да видиме кои се приоритетите што си ги имаат поставено постојните членки на ЕУ и заедницата како целина.

Изложени се директно од Европскиот комесар за информатичко општество и медиуми, Вивиен Рединг.

Ако мислите дека темава е важна, помогнете со промоција преку Кајмакот.

No comments: