Блекаут

20 January 2010

НВО финансирани од Буџетот на РМ - продолжение

Да ја дополнам информацијата за тоа кои НВО добиле пари од Буџетот на РМ за 2009 година со податокот дека лицето кое ми го прати извештајот во ПДФ подоцна ми кажа дека го има симнато од веб-сајтот на Одделението за соработка со невладините организации при Генералниот секретаријат во Владата на РМ.

На истава тема имаше можности за коментари и во

No comments: