Блекаут

19 December 2010

Стрипчиња за Викиликс

Од многуте, овие две стрипчиња ми се видоа доста интересни. Обата се на англиски:

No comments: