Блекаут

24 August 2009

Страв од тужба за клевета => цензура на интернет

Во денешниот број весникот Нова Македонија во написот „Не пишувајте ’премиерот лаже‘ на интернет“ од Сунчица Стојановска ја обработува темата на клеветење преку интернет и можните правни последици, поврзани со слободата на изразување.

No comments: