Блекаут

26 August 2009

За брендови на Фејсбук: страница (пејџ), а не личен профил

Дарко Булдиоски објави многу корисен напис на темата ако промовирате бренд треба да користите пејџ (page) на Фејсбук, а не личен профил (personal profile). Тој нуди пет аргументи за предностите на овој пристап, од тоа дека така би требало да постапите според правилата, до можностите за следење статистики за посетеност. Би сакал да понудам неколку дополнителни видувања:

Не им отворајте простор на конкурентите или злонамерниците да ви го уништат трудот. Било кој друг корисник може да ве пријави на управата на Фејсбук за прекршување на условите за користење, па тие да ви го избришат профилот.

Таков беше случајот со отстранувањето на личниот профил на МВР.Лицето што го отворило не постапило според правилата и тоа што се случи беше неминовна последица.

Башка што ако самите „поткажувачи“ не се произнесат, таквите пријави ќе останат тајни - Фејсбук се обврзува на доверливост.

Користете пејџ ако сакате Фејсбук да го користите за промоција на правно лице или неформална група, односно било кој ентитет што што не е индивидуално човечко суштество. Важно е и дека ако не го правите тоа, во очите на познавачите добивате имиџ на приучен аматер.

И најнакрај, еве го и линкот за креирање страница (Create a Page), што е достапен и од насловната за нелогирани корисници.

No comments: