Блекаут

04 August 2009

Твитер = Џивџан

Ако името Твити го преведуваме како Џивџи, тогаш превод на зборот Твитер е Џивџан.

No comments: