Блекаут

02 December 2006

САД го легализира абандонверот

Одделот за авторски права на Владата на САД објавил нова регулатива со која се дозволува „користењето и дистрибуцијата на абендонвер“ (abandonware), односно софтвер што повеќе не се дистрибуира од страна на оригиналните издавачи.

Ова е одличен знак оти конечно се декриминализирани љубителите на старовремските игри од Абандонија, како што се Дјун, Центурио и Елит. :-)

No comments: