Блекаут

24 December 2006

„Него што“?! (телевизиско папагалство)

На „Канал 5“ има некоја емисија „Пирамида“ за влечење пари од луѓе преку мобилни: тројца избрани кажуваат мислења, а потоа граѓаните им плаќаат на организаторите да гласаат кој бил подобар говорник или кој од кое племе е.

Имаше некаков вовед за насилството во Македонија, со снимки од нападот на дискотеката „Процес“, а спикерот го заврши коментарот со „него што“.

Не би требало со оглед на искуствата, но сеуште ме зачудува и разочарува колку луѓе на кои јазикот (македонскиот јазик! поточно) им е главна алатка во работата не покажуваат ни најмала волја да се грижат за него, ни свест за тоа што зборуваат, додека неуморно папагалски ги копираат не само идеите, туку и изразите на северните соседи. Ова „него што“ е буквален ,превод‘ на српско-хрватско-босанското „него шта“.

Во најширок контекст, македонски превод на тој израз е (толку едноставното) „нели“!

No comments: