Блекаут

08 December 2006

e-Biznis.info Blog » Е-потрчковци на е-потрчковците на е-фраерите

e-Biznis.info Blog » Е-потрчковци на е-потрчковците на е-фраерите:
Ние сакаме да бидеме фраери в град, а како пример ги земаме фраерите в село. Е па, не може тоа така. Од едноставна причина фраерите од село секогаш доцнат со слушање на новата музика, со носење на новата облека и за жал не секогаш први ги имаат [sic] убавите градски девојки.

No comments: