Блекаут

29 January 2008

Препорака: Најновата инкарнација на Археоблог

:-)

Археолошки дневник е повторно во акција, со нов дизајн, со свој независен домен arheo.com.mk. Значи, со сите мастрафи.

1 comment:

Bukarski said...

Call me Букарски. =)