Блекаут

31 January 2008

Блог за мачењето животни во скопската зоолошка

Новоотворениот блог Skopje ZOO Torture е посветен на мизерното живуркање на животните во Скопската зоолошка градина се обидува да ја дигне свеста на светската јавност за тамошните состојби.

Како поддршка, покрај линкот до блогот, потсетувам на мојот напис од 2002 година на слична тема „Македонското животинско царство“, кој го преобјавив и на англиски (Macedonia's animal kingdom).

Во написот ја застапувам тезата дека зголемувањето на посетеноста на зоолошката ќе влијае поволно на грижата за животните.

1 comment:

Bazhe (bazhe.com) said...

I am so sad to see this.

Yet, I am so glad that you expose it to the world.

I have one of my most beautiful times there, in that Zoo, but when the state of Former Yugoslavia took care of the Zoo.

Thank you for this expose.

Bazhe