Блекаут

31 January 2008

Веб-стрипови за религија (христијанство)

Три актуелни и многу популарни веб-стрипови се занимаваат со религијата, особено со некои основни претпоставки на христијанството, како една од главните теми:
  • Синфест - има сè и сешто, но особено се разработува односот на индивидуата кон божественото, визави консумеризмот.
  • Светата библија - интерпретација на Стариот завет, поглавје по поглавје. Интелектуално и неортодоксно.
  • Џек - приказни за „ангелот“ на смртта, животот во Пеколот во форма на очовечени животни, ткн. ф’риз. Не се баш басни, некои од „лаковите“ (arcs) се комплексни емоционални драми.
  • Еден од честите јунаци на Том д денсинг баг е и Год-мен.

1 comment:

Дамјан Георгиевски said...

Jesus and Mo знае да биде интересен
http://www.jesusandmo.net/