Блекаут

01 November 2010

Најпрофитабилни дејности во Македонија, според личен доход

Се прашувате во која дејност во Македонија најдобро се заработува ако работиш „за плата“? Ова е пост за вас.

Преку Пинг.мк дознав дека Здружението на финасиски работници ги има пренесено најновите официјални податоци, меѓу кои и висините на просечни плати по сектори. Според нив, најголеми плати имаат вработените во:
  1. Помошни активности во финансиско посредување (36.368 денари)
  2. Воздушен сообраќај (34.805 ден)
  3. Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и топла вода (26.877 ден.)
  4. Финансиско посредување, освен осигурување и пензиски фондови (26.241 ден.)
  5. Осигурување и реосигурување, пензиски фондови освен задолжителна социјална заштита (26.020 ден.)

No comments: