Блекаут

24 September 2007

Сара Мек Лахлан: Градење мистерија (О, Канада!)

Канадската тактика на подготвување убави работи во тајност ја илустрира и баладата „Градење мистерија“ (Building a Mystery) од емотивно балансираната Сара Мек Лахлан од 1997.


No comments: