Блекаут

21 April 2008

„Чие“ е ова знаме?

Знаме на британската Источноиндиска компанија Грчко знаме

Целосна англиска верзија на уште еден ангажиран пост на ВББ, за потеклото на едно знаме и апсурдноста на мешање авторски права и идентитет. Идеално за дигување, стамблирање итн.

Инспирација | Реакција

No comments: