Блекаут

23 April 2008

Граѓански свет преминува исклучиво на интернет

По 81 хартиено издание, месечникот „Граѓански свет“ во иднина ќе излегува исклучиво на веб.

1 comment:

Боби said...

Грешка си Филип. Никој не спомна такво нешто дека ќе продолжи исклучиво во електронска форма. Напротив, „По овој број МЦМС ќе го бара новиот концепт на „Граѓански свет” за новата состојба и време.“ значи дека ќе има промени, не дека ќе премине во електронско списание. Информацијата со вебот на граѓански значи дека во меѓувреме новостите ќе се закачуваат само онлајн.