Блекаут

15 July 2008

Македонски на хрватски виа бугарски = папазјанија

Во Сајтмитерот кај реферери си најдов еден интересен линк. Некој читател од Сплит, Хрватска се послужил со автоматскиот преведувач на Гугл за хрватски и тоа од бугарски, оти изгледа не можел да го разбере постот за Џибони напишан на македонски.

Резултатот е карам-каша, но целата постапка доста јасно укажува кои земји и култури се напред, а кои каскаат во развојот на дигиталните технологии... А можеби е и индикатор за тоа како во недостаток на други информации некој од страна може да нè перципира.

No comments: