Блекаут

15 July 2008

Дигитален архив на македонскиот јазик

Илина веќе пиша за Дигиталниот архив на македонскиот јазик, а и јас се придружувам во препораката да се користи овој исклучително важен културен и научен ресурс.

Ваквите иницијативи ќе овозможат вистинско ширење и на македонската култура и научна мисла. На сајтот за сега има неколку дигитализирани книги во ПДФ-формат, од кои мене лично најсимпатична ми е „Речник од три јазици“ од Ѓорѓи Пулевски, „Мијак гаљички“. Објавен во 1875 година во Белград, речникот ги опфаќа македонскиот, албанскиот и турскиот јазик.

Во скоро време планирам да објавам нова верзија на списокот на извори на е-книги на македонски јазик, ако знаете за други вакви веб-сајтови, пишете.

No comments: