Блекаут

13 July 2008

Кнезот Владимир (Князь Владимир; Prince Vladimir)

Князь ВладимирГо препорачувам рускиот анимиран филм „Кнезот Владимир“ (Князь Владимир) од 2005.

Ми се допадна дека ликовите се слоевите, дека добрите момци имаат и темна страна, дека ликовите од руската историја не се претставени црно-бело, туку самокритично на пр. коегзистенцијата и разбојничките походи со викинзите (на руски наречени варјази), дека има исклучително важни воспитни елементи, на пр. дека суштината на власта не е во силата, туку Законот се поставува како највисока вредност...

Напомена за конфликт на интереси: со филмот се пропагира христијанството и има добиено благослов од РПЦ.

Го има кај скопските трговци со ДВД-а со српски превод, а еве го и на Ју тјуб само на руски.

No comments: