Блекаут

25 October 2008

Страв од сиромаштија

Поттикнат од очекуваните последици на тековната светска економска криза, Џон Долан на Егзајл објави „Упатство за нови сиромаси“ (Tips for New Paupers).

Еве и линк до постар есеј под наслов „Што е сиромаштија?“ од Џо Гудвин Паркер, исто така врз основа на американско искуство.

Обата текста се особено корисни за сваќањето на неколку работи - дека сиромаштијата не е божја казна за мрза и дека во такви околности може секој да упадне, а и за подигање на емпатија за луѓето во такви услови, услови кои многу влијаат на личноста и однесувањето.

No comments: