Блекаут

03 June 2008

Блог за поезијата на Јован Котески

Јован КотескиБлогот за поезијата на Јован Котески овозможува бесплатен пристап до делата на овој наш познат поет (1932-2001), од целокупните поетски збирки од 1958 до 2000 година, како и неговата лична и творечка архива.

...Материјалите од блогот се слободни за користење во лични, образовни и научни цели. Забранета е нивна употреба за комерцијални цели и без наведување на изворот и авторот.

Помогнете во промоцијата и преку Кајмак.от.

No comments: