Блекаут

05 June 2008

Контрадикција: кампања против пушење + субвенции за тутунот

На Кајмакот се разви дискусија по повод постот на Волан кој го поставува прашањето:
  • Ако пушењето е штетно, тогаш зошто со државни пари да се стимулира производството на тутунот?

Еден од факторите кои ја создаваат тековната светска криза со храната (светска глад, луѓе!) се високите цени на храната до кои е дојдено поради тоа што се произведува помалку храна. Ако има поголема понуда, ќе се задоволи растечката побарувачка по пониски цени.

А помалку храна се произведува затоа што обработливото земјиште се користи за производство на индустриски култури, чија основна намена е профит, а не прехранување. Тутунот е очигледен пример за таква пракса во Македонија. Дали знаевте дека и маслото за јадење што се произведува кај нас не се прави со домашни, туку со увозни суровини?

Секако, основното прашање е како ќе се позиционира Македонија во однос на глобалните прашања, особено на кризите кои допрва ќе се манифестираат (клима, глад, вода, енергија). Како дел од решенијата или како дел од проблемите и тоа во најдобар случај, како и досега, со нивно целосно игнорирање?

No comments: