Блекаут

01 June 2008

Отфрлениот непалски крал консултира астролози

Откако на Баба ми Трајанка прочитав дека македонските медиуми ја изигнорирале веста за укинувањето на монархијата во Непал, прочепкав и видов дека сепак споменале. Ама, иако повремено следев ТВ-вести деновиве, морам да признаам дека не ја чув веста преку тој медиум.

Мојот став дека монархијата (наследната диктатура) е застарен политички систем веќе го имам искажано и го поддржувам неговото укинување врз основа на идеалите од 1776, односно 1789 година. Обете се резултат на просветителството, кое е збир на рационализмот, потребата за образование и научен развој и реакција на суеверието и апсолутизмот. На Балканот во XIX век комбинацијата на дел од идеите на просветителството и национализмот кој тогаш бил во зародиш се нарекува преродба (или препород - скоро секој балкански народ има своја верзија - mk, hr, sr, si, бг).

Непалскиот крал, нешто не му е по кеифЗа некои работи историјата се повторува, ако не како трагедија тогаш како фарса. Додека Луј XIX ја изгубил и главата на гилотина, непалскиот крал Гијанендра го изгубил правото да „го менаџира“ народниот имот, вклучително и располагањето со палатата. „Сиротиот“ сега консултира астролози за да пронајде соодветно место за живеење. А се потпирал на нивните предвидувања и додека работел на тоа да ја задржи власта...

No comments: