Блекаут

26 February 2007

Ера на империите (Age of Empires)


Место: Петто
Име: Ера на империите
Инфо: Age of Empires
Производство: САД, 1997-2006
Период: Цела историја
Локации: Цел свет (поедноставен)
Генерација: 2

Голем популаризатор на жанрот, но со нереално претставени односи меѓу единиците.

No comments: