Блекаут

11 February 2007

Вегетаријанска субверзија во „Еквестријан“

Отидовме во „Еквестријан“ по препорака на вегетаријанците во друштвото, кои биле задоволни од понудата според нивни барања. Но ни тие не очекуваа дека при преводот на менито на ресторанчето се вметнати субверзивни сублиминални пораки во духот на оние кои одбиваат да јадат мрши од животни.


Англиско-македонски речник:
  • main course = главно јадење
  • main corpse = главен труп, главнa мрша

No comments: