Блекаут

26 February 2007

Ненадеен напад (Sudden Strike)

Место: Второ (сребрен медал)
Име: Ненадеен напад
Инфо: Sudden Strike
Производство : Русија/Германија, 2000-2004
Период: Втора светска војна
Локации: Европа
Генерација: 3

Го има воведено снабдувањето со гориво и муниција како клучен фактор. Фокусирана на тактика, од играчот бара голема упорност и волја за микроменаџмент. Не бара големи ресурси.

No comments: