Блекаут

26 February 2007

Козаци (Cossacks)

Место: Четврто
Име: Козаци
Инфо: Cossacks
Производство: Украина/Германија, 2002
Период: 17 и 18 век
Локации: Европа и околина
Генерација: 2

Одлично изведена контрола на огромен број единици и нивно групирање, со минимални барања за компјутерски ресурси.

No comments: