Блекаут

26 February 2007

Старкрафт и Воркрафт (StarCraft & WarCraft)

Место: Почесно споменување
Име: Старкрафт и Воркрафт
Инфо: StarCraft & Warcraft
Производство: САД, 1998/1994-2003
Период: Далечна иднина, митско минато
Локации: Измислени светови
Генерација: 2

Немаат врска со историја, но иновациите воведени во овие игри, од развојот на интересни приказни со филмски елементи до ефективно учество на повеќе играчи, имаа огромно влијание на развојот на жанрот.

No comments: