Блекаут

07 March 2007

И Србите биле фајромизирани - во 1911 година

Во написот за Србија, Енциклопедија Британика од 1911 вели:

SERVIA Srbiya, an inland kingdom of south-eastern Europe, situated in the north of the Balkan Peninsula.
...
The English-speaking races alone write this word with a v instead of a b, Servia for Serbia; a practice resented by the Serbs, as suggesting the derivation of their name from the Latin Servus. " a slave."

2 comments:

Anonymous said...

Мислам дека споредбата не ти е на место. Доколку србите би биле фајромизирани, тогаш името би било споредено со некоја бивша краљевина, додека пак во овој случај истото ни се случи и нас, наместо во странство нашето име да си биде Makedonia, неколку англиски политичари (не ми текнува сега кој) го сменаа во Маседониа.

Razvigor said...

Анонимусе, разните форми на името Македонија немаат врска со неколкумина англиски политичари. Не ни може да ти текне кој, оти нема таков.

„Macedonia“ е на латински. Првобитно „c“ се читало „к“ - на пример Цезар се викај Кајсар всушност. Подоцна во некои јазици тој знак почнал и поинаку да се чита, па и во англискиот зборот кој ја означува Македонија ја добил денешната форма. При тоа, ако се напише транслитерирано Makedonija, англиските говорители би го читале Македониџа, што е прилично без врска. Затоа е најдобро за секој јазик да се користи одомаќениот термин.

А под фајромизација подразбирам процес на наметнување на име кое оној кого тоа име го означува го смета за понижувачко и дискриминаторско, особено со политичка одлука. И не се однесува само на имиња на земји.