Блекаут

03 December 2008

Награда на Светскиот самит за информатичко општество за 2009.

Награда на Светскиот самит за информатичко општество за Македонија Доколку вашата фирма, организација, институција или тим, во периодот 2007-2008 година, има објавено проект за е-содржини во некоја од следните области


• e-владеење и институции
• е-здравство и животна средина
• е-учење и образование
• е-забава и игри
• е-култура и наследство
• е-наука и технологија
• е-бизнис и трговија
• е-вклучување и учество

Краен рок за пријавување: 12 декември 2008

No comments: