Блекаут

11 May 2009

Што е донација?

Волан се спротивставува на погрешното користење на терминот донација, покренувајќи многу логични прашања:

Вака како што се прави сега, имаме чиста манипулација со јавноста - со цел некакво рејтингување... Каква е таа донација на контејнери за смет за потребите на општините, со истовремено сликање на сите телевизии, претварајки го настанот во медиумска еко атракција? А кој треба да ги купи контејнерите, нели за тоа плаќаме ѓубретарина - погледнете ги комуналните сметки ке видите колку плаќате на комуналните служби ...

Зошто редовната работа на трошење (буџетски!) пари заради решавање на било каков проблем на граѓаните се нарекува донација?

(Малку лексички интервенирав во цитатот. Ако ве интересира дебата на темава, веројатно коментари ќе има и на другата верзијата на истиот пост.)

No comments: