Блекаут

24 May 2009


In The Know: Kim Jong-Il's Approval Rating Plummets to 120%
Сатирично клипче на англиски јазик од „Д Анјон“ во форма на дебатна емисија на тема рејтинг на политичарите на кои тоа им е важно, под наслов „Рејтингот на Ким Јонг Ил паднал на 120%“

No comments: