Блекаут

19 May 2009

Mеѓуетнички односи - истражувања и др. - акција за линкување

Како дел од акцијата за линкување, мал осврт на теми поврзани со меѓуетничките односи, пристапување кон ЕУ и слично...

No comments: