Блекаут

27 May 2009

Резултати од анкетата за корисници на Фејсбук во врска со тамошните огласи

Благодарам на сите 456 луѓе (450 од Македонија + 6 од дијаспората) што одговорија на анкетата за корисници на Фејсбук! :-)

Резултатите од одговорот на прашањето „ што правите со огласите од македонски фирми на Фејсбук?“, врз основа на прочистени одговори од 435 испитаници се:
 • Воопшто не ги забележувам тие огласи - 27,4%
 • Намерно не ги кликам - 6,0%
 • Ги кликам ретко или никогаш - 37,0%
 • Ги кликам понекогаш - 25,3%
 • Често ги кликам - 4,4%
Вака одговорија 294 лица што изјавиле дека кликале, на прашањето: „Ако сте кликнале на ваквите огласи, тогаш...“
 • Рекламираните сајтови најчесто ги имам посетено само еднаш (тогаш и никогаш повеќе) - 67,7%.
 • Неколку пати се имам вратено на рекламиран веб-сајт - 16,0%.
 • Рекламираниот веб-сајт го имам ставено во букмарк/фејворитс - 3,1%.
 • Имам купено производ или услуга директно од таков сајт - 1,4%.
 • Го имам купено тоа што се рекламира на таков сајт по телефон - 0,3%.
 • Го имам купено тоа што се рекламира на таков сајт од продавница - 2,7%.
Поопширна дискусија во врска со анкетата и нејзините увидени маани ѕирнете на англиската верзија на блогов (What do Macedonian Facebook users do with the ads by Macedonian companies?).

No comments: